Co chroni nasze dzieci przed ryzykownymi zachowaniami

 • Wyniki badań przeprowadzonych w warszawskich gimnazjach

  Czynniki chroniące i czynniki ryzyka związane z zachowaniami problemowymi warszawskich gimnazjalistów (kl. I–II).
  Badania objęły 3 tysiące uczniów z 90 gimnazjów (publicznych i niepublicznych).

  Zachowania problemowe:

  • przemoc i zachowania agresywne;
  • wykroczenia;
  • używanie substancji psychoaktywnych;
  • problemy szkolne.

  Wyniki badań wskazują na następujące czynniki chroniące:

  • subiektywne normy przeciwne piciu alkoholu;
  • pozytywny stosunek do swoich nauczycieli;
  • udział w praktykach i uroczystościach religijnych;
  • dodatkowe zajęcia/ konstruktywne zainteresowania;
  • negatywna postawa kolegów/ koleżanek do narkotyków;
  • dobry kontakt z tatą;
  • monitorowanie przez rodziców miejsc, gdzie gimnazjalista spędza czas poza domem;
  • pozytywny stosunek do szkoły;
  • nieformalna kontrola sąsiadów.

  Czynniki ryzyka:

  • czynnik indywidualny, związany najprawdopodobniej z tzw. „potrzebą doznań”;
  • przebywanie w towarzystwie młodzieży, w którym używało się narkotyków;
  • picie alkoholu przez bliskich kolegów/ koleżanki;
  • wczesna inicjacja papierosowa;
  • posiadanie przekonań akceptujących przemoc.

  Badanie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie — K. Ostaszewski, A. Rustecka-Krawczyk, M. Wójcik.

  Więcej informacji (plik PDF)

  Umów się na pierwszą wizytę