Dla młodzieży

O nas
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 w Warszawie udziela pomocy:
  • dzieciom i młodzieży
  • ich rodzicom (prawnym opiekunom)
  • nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie dzielnicy Ochota