Mały człowiek-wielkie emocje

  • „Mały człowiek- wielkie emocje”
    Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne z elementami TUS
  • Cele ogólne
    • Poprawa funkcjonowania dzieci w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowalne.
    Umów się na pierwszą wizytę