Placówki: LO nr XIV

Zadania: Diagnoza psychologiczna.
Zespół orzekający – wydawanie orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju