Placówki: Szkoła Podstawowa nr 97,
ZSE 4,
XIV LO (klasy gimnazjalne z d. G13),
Sz. Niepubliczne.: Sz.P. nr 51, Sz.P. Merydian, Sz. P. Nr 81, AK przy Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych