Placówki: Przedszkola: 99, 101, 102, 293

Zadania: Zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin z małym dzieckiem w trudnej sytuacji emocjonalnej.
Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0–6 lat.