Placówki: Logopeda
Przedszkola:
111, 114, 176, 225
SP: 23, 61, 175

Zadania: Diagnoza i terapia w trybie konsultacyjnym dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania z kl. V–VI SP
Zajęcia terapeutyczne usprawniające czynności manualne i rozwój grafomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym (5-6 letniego)
Logopeda: przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży