Zadania: Terapia dzieci 5 i 6 letnich z grupy ryzyka dysleksji.
Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z opóźnieniami rozwojowymi.
Zajęcia terapeutyczne usprawniające czynności manualne i rozwój grafomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym (5-6 letniego) .
Przesiewowe badania funkcji wzroku dzieci z klas III–IV SP