Zadania:
Terapia dzieci 5 i 6 letnich z grupy ryzyka dysleksji.
Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnieniami rozwojowymi.
Przesiewowe badania funkcji wzroku u dzieci ze szkół podstawowych.

WWRD – Terapia pedagogiczna.