Zadania: Diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.
Wspomaganie rozwoju dzieci 6-letnich.