Placówki: Przedszkola: 59, 61, 70, 241, 255, 315, 404, „Jordanek”
SP: 10, 97, 152
G: 13, 16

Zadania: Przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży