Placówki: SP 152 (G 17), Niepubliczna SP 51, Niepubliczna SP 81