Placówki: Przedszkole 114
Przedszkola Integracyjne 312, 404
ZS 26 z LO (G 16), Technikum Urbanistów

Zadania: Konsultacje dot. spektrum autyzmu w tym zespół Aspergera.