Psychoterapia młodzieży od  14 r.ż., rodziców i opiekunów