Placówki: LO 21, ZS Samochodowych i Licealnych nr 1

Zadania: Diagnoza psychologiczna.

Diagnoza SI.