Placówki: SP 23
SLO 17

Zadania: Prowadzenie sieci współpracy i doskonalenia
Socjoterapia i profilaktyka
Szkolenia i warsztaty
Szkoła dla rodziców i wychowawców — warsztaty
Grupa Interwentów Oświatowych
Tutoring