Placówki: SP 264 i LO 7
Zadania: Diagnoza psychologiczna.