Zadania: Zajęcia wspomagające gotowość szkolną dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym i 6-letnich.
Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów klas I–II SP
Socjoterapia dla dzieci ze szkół podstawowych
Wspomagania rozwoju dziecka – zajęcia grupowe i indywidualne dla dzieci 6-letnich.