Placówki: Przedszkola:
61, 239, 255, 315, „Jordanek”

Zadania: Warsztaty dla rodziców dzieci z grupy socjoterapeutycznej