Placówki: Przedszkola:
61, 239, 255, 315, „Jordanek”

Zadania: Diagnoza psychologiczna
Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców dzieci (uczniów) uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne.