Placówki: SP 61

Zadania: Diagnoza psychologiczna.