Placówki: Niep. G. przy MOW Księży Orionistów

Zadania: Zespoły orzekające
Poradnictwo i orientacja zawodowa
Szkoła dla rodziców i wychowawców — warsztaty
Coaching dla rodziców i nauczycieli