Zadania: Terapia dzieci 5 i 6 letnich z grupy ryzyka dysleksji. Wspomaganie rozwoju dzieci w wielu przedszkolnym i wczesnoszkolnym z opóźnieniami rozwojowymi. Prowadzenie sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli i specjalistów przedszkolnych.
Diagnoza pedagogiczna.