Zadania:
Wspomaganie rozwoju dzieci 5-6 letnich i z odroczonym obowiązkiem szkolnym.
Terapia SI dla dzieci 5-7 letnich.

Koordynator dzielnicowej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.