Placówki: Przedszkole 59, 66
Zadania: Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców