Placówki: Przedszkola: 66, 111, 176

Zadania:
Zajęcia grupowe dla dzieci 5-cio letnich.
Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0–6 lat.
Koordynator ds. pomocy dla rodzin z małym dzieckiem.
Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 0–3.