Placówki: Przedszkola: 111, 176
Przedszkola Niepubliczne

Zadania: Zajęcia grupowe dla dzieci 5-cio letnich
Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0–6 lat
Koordynator ds. pomocy dla rodzin z małym dzieckiem
Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 0–3