Placówki: Przedszkola: 100, 241

Zadania: Diagnoza, interwencja i pomoc psychologiczna
w ramach „Warszawskiej sieci pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie”
Szkoła dla rodziców i wychowawców — warsztaty