Placówki: Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe niepubliczne i prywatne

Zadania: Diagnoza psychologiczna.