Placówki: Przedszkola: 225, 248
Przedszkole Integracyjne 70
Przedszkola niepubliczne

Zadania: Koordynator zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka