Zadania

Diagnoza i terapia dzieci w wieku przedszkolnym
Diagnoza funkcjonalna dzieci w wieku przedszkolnym z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwojowych.
Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów kl. I-II SP z ryzyka dysleksji