Diagnoza uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania  i pisania SP (kl. V-VIII). Terapia pedagogiczna SP (kl. III-V).

Terapia pedagogiczna  w trybie konsultacyjnym uczniów kl.VI- VIII SP

Przesiewowe badania funkcji wzroku dzieci z SP