Zadania: Doradztwo zawodowe
Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I-IV SP.