Placówki: CKU 2, Technikum Kolejowe

Zadania: Diagnoza psychologiczna.
Zespół orzekający – wydawanie orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.