Placówki: Przedszkola 70, 225, 248
Zadania: Diagnoza psychologiczna

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodzica i dziecka w trudnej sytuacji emocjonalnej.
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne z elementami TUS.