Młodzież 14-19 lat

 • Pomagamy w wychowaniu i nauczaniu młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

  Nasz zespół specjalistów oferuje pomoc w zakresie:

  • Konsultacje, porady i pomoc psychologiczna
  • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
  • Terapia psychologiczna
  • Ścisła współpraca z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi
  • Warsztaty i zajęcia tematyczne na terenie szkół
  • Pomoc w wyborze drogi rozwoju osobistego i zawodowego
  • Wiek:
   14-19 lat
 • Specjaliści

  zajmujący się młodzieżą
  • Magdalena Łabuś-Brzezińska
   Dyrektor, psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, coach

   Magdalena Łabuś-Brzezińska

   Dyrektor, psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, coach
   • Placówki:
    Niep. G. przy MOW Księży Orionistów
   • Zadania:
    Zespoły orzekające
    Poradnictwo i orientacja zawodowa
    Szkoła dla rodziców i wychowawców — warsztaty
    Coaching dla rodziców i nauczycieli
  • Beata Blicharska
   Psycholog

   Beata Blicharska

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkole 114
    Przedszkola Integracyjne 312, 404
    ZS 26 z LO (G 16), Technikum Urbanistów

   • Zadania:
    Konsultacje dot. spektrum autyzmu w tym zespół Aspergera.
  • Maja Maciejewska-Jesionek
   Wicedyrektor, pedagog, doradca zawodowy, mediator

   Maja Maciejewska-Jesionek

   Wicedyrektor, pedagog, doradca zawodowy, mediator
   • Zadania:
    Warsztaty zawodoznawcze dla gimnazjalistów
    Koordynacja praktyk studenckich i wolontariatu
    Koordynator Dzielnicowego Systemu Doradztwa Zawodowego
    Koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z terenu m. st. Warszawy – Pracownia Osobistego Rozwoju Tutora “PORT WARSZAWA”
    Grupa Mediatorów Oświatowych
  • Anna Antoniak
   Pedagog, terapeuta

   Anna Antoniak

   Pedagog, terapeuta
   • Zadania:
    Diagnoza i konsultacje dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
    w uczeniu się czytania i pisania SP (kl. VII i VIII), oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.
  • Elżbieta Dajek
   Psycholog

   Elżbieta Dajek

   Psycholog
   • Placówki:
    LO 48
   • Zadania:
    Doradztwo zawodowe dla LO
    Doradztwo indywidualne
  • Anna Dyląg
   Psycholog

   Anna Dyląg

   Psycholog
   • Zadania:
    Psychoterapia
  • Anna Gendek
   Psycholog

   Anna Gendek

   Psycholog
   • Placówki:
    SP 152 (G 17), Niepubliczna SP 51, Niepubliczna SP 81
  • Monika Duszak
   Psycholog

   Monika Duszak

   Psycholog
   • Zadania:
    Zespół orzekający
  • Karolina Krupa
   Psycholog

   Karolina Krupa

   Psycholog
   • Placówki:
    SP 61
    LO 160
   • Zadania:
    Mediacje
    Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
    dzieci uczęszczających na socjoterapię.
  • Renata Pawlak
   Pedagog, terapeuta

   Renata Pawlak

   Pedagog, terapeuta
   • Zadania:
    Doradztwo zawodowe
    Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas I-IV SP.
  • Elżbieta Sienkiewicz-Łoszewska
   Logopeda

   Elżbieta Sienkiewicz-Łoszewska

   Logopeda
   • Placówki:
    Przedszkola 66, 99, 100, 101, 102, 239, 248, 293, 312 , 114, 225
    SP 264, 280, 23,175
    G 14, 15 , 17
   • Zadania:
    Przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży
  • Monika Winek
   Psycholog, psychoterapeuta

   Monika Winek

   Psycholog, psychoterapeuta
   • Zadania:
    Psychoterapia młodzieży od 14 r.ż., rodziców i opiekunów
  • Adam Piwowarski
   Psycholog

   Adam Piwowarski

   Psycholog
   • Placówki:
    Szkoła Podstawowa nr 97,
    ZSE 4,
    XIV LO (klasy gimnazjalne z d. G13),
    Sz. Niepubliczne.: Sz.P. nr 51, Sz.P. Merydian, Sz. P. Nr 81, AK przy Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych
  • Renata Głowińska
   Psycholog

   Renata Głowińska

   Psycholog
   • Placówki:
    Wszystkie placówki oświatowe Dzielnicy Ochota w zakresie orzecznictwa
   • Zadania:
    Orzecznictwo
  • Eliza Dworakowska
   Psycholog, Doradca zawodowy

   Eliza Dworakowska

   Psycholog, Doradca zawodowy
   • Placówki:
    SP 10,
    LO 21
   • Zadania:
    Diagnoza SI
  • Tania Nikiel
   Psycholog, psychoterapeuta

   Tania Nikiel

   Psycholog, psychoterapeuta
   • Placówki:
    Psychoterapia dzieci do 14 roku życia
  • Sławomir Urmański
   Psycholog

   Sławomir Urmański

   Psycholog
   • Placówki:
    CKU 2, Technikum Kolejowe
   • Zadania:
    Orzecznictwo
  • Bożena Fronczek
   Doradca zawodowy

   Bożena Fronczek

   Doradca zawodowy
   • Placówki:
    Doradztwo zawodowe dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • Elżbieta Gniazdowska
   Terapeuta, pedagog, doradca zawodowy

   Elżbieta Gniazdowska

   Terapeuta, pedagog, doradca zawodowy
   • Zadania:
    Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne,
    Diagnoza i terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – Szkół Podstawowych z klas IV-VI
  • Maria Plewczyńska
   Psycholog

   Maria Plewczyńska

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkole 59
    Przedszkola niepubliczne
    ZS Samochodowych i Licealnych nr 1
   • Zadania:
    Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom
    Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
  • Anna Gajewska
   Neurologopeda

   Anna Gajewska

   Neurologopeda
   • Placówki:
    Przedszkola: 59, 61, 70, 241, 255, 315, 404, „Jordanek”
    SP: 10, 97, 152
    G: 13, 16
   • Zadania:
    Przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży
 • Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi