Dzieci 0-6 lat

 • Wspieranie rozwoju małego dziecka

  Nasz zespół specjalistów oferuje pomoc w zakresie:

  • Poradnictwo dla rodziców
  • Diagnoza małego dziecka
  • Ścisła współpraca z placówkami przedszkolnymi
  • Konsultacje, porady i pomoc
  • Warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych
  • Diagnoza gotowości szkolnej
  • Terapia pedagogiczna i logopedyczna
  • Wiek:
   0-6 lat
 • Specjaliści

  zajmujący się dziećmi w wieku 0-6 lat
  • Magdalena Łabuś-Brzezińska
   Dyrektor, psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, coach

   Magdalena Łabuś-Brzezińska

   Dyrektor, psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, coach
   • Placówki:
    Niep. G. przy MOW Księży Orionistów
   • Zadania:
    Zespoły orzekające
    Poradnictwo i orientacja zawodowa
    Szkoła dla rodziców i wychowawców — warsztaty
    Coaching dla rodziców i nauczycieli
  • Beata Blicharska
   Psycholog

   Beata Blicharska

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkole 114
    Przedszkola Integracyjne : 70, 102, 312, 404
    ZS nr 26
   • Zadania:
    Konsultacje dot. spektrum autyzmu w tym zespół Aspergera.
    Tutoring
  • Maria Saternus-Maj
   Psycholog

   Maria Saternus-Maj

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkola: 111, 176, 248
    Przedszkola Niepubliczne: Piotruś Pan 1 i 2, Motylek 1 i 3, Wróbelek Elemelek, Ala ma kota, Lalilu
   • Zadania:
    Zajęcia grupowe dla dzieci 5-cio letnich
    Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0–6 lat
    Koordynator ds. pomocy dla rodzin z małym dzieckiem
    Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 0–3
  • Anna Gajewska
   Neurologopeda

   Anna Gajewska

   Neurologopeda
   • Placówki:
    Przedszkola: 59, 61, 70, 241, 255, 315, 404, „Jordanek”
    SP: 10, 97, 152
    G: 13, 16
   • Zadania:
    Przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży
  • Monika Duszak
   Psycholog

   Monika Duszak

   Psycholog
   • Zadania:
    Zespół orzekający
  • Alicja Paderewska
   Pedagog specjalny, terapeuta

   Alicja Paderewska

   Pedagog specjalny, terapeuta
   • Zadania:
    Terapia dzieci 5 i 6 letnich z grupy ryzyka dysleksji.
    Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z opóźnieniami rozwojowymi.
    Zajęcia terapeutyczne usprawniające czynności manualne i rozwój grafomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym (5-6 letniego) .
    Przesiewowe badania funkcji wzroku dzieci z klas III–IV SP
  • Agnieszka Piechota
   Psycholog

   Agnieszka Piechota

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkola: 66, 99, 101
   • Zadania:
    Zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin z małym dzieckiem w trudnej sytuacji emocjonalnej.
    Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0–6 lat.
  • Lidia Pielaszek
   Pedagog specjalny, terapeuta SI

   Lidia Pielaszek

   Pedagog specjalny, terapeuta SI
   • Zadania:
    Terapia SI (integracja sensoryczna) dla dzieci 5-6 letnich
  • Agnieszka Popławska
   Pedagog, terapeuta, logopeda

   Agnieszka Popławska

   Pedagog, terapeuta, logopeda
   • Placówki:
    Logopeda
    Przedszkola:
    111, 114, 176, 225
    SP: 23, 61, 175
   • Zadania:
    Diagnoza i terapia w trybie konsultacyjnym dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania z kl. V–VI SP
    Warsztaty ortograficzne dla ucz. kl. V i VI SP
    Zajęcia terapeutyczne usprawniające czynności manualne i rozwój grafomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym (5-6 letniego)
    Logopeda: przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży
  • Krystyna Poręba
   Psycholog

   Krystyna Poręba

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkola:
    61, 239, 255, 315, „Jordanek”
   • Zadania:
    Warsztaty dla rodziców dzieci z grupy socjoterapeutycznej
  • Małgorzata Salamon
   Pedagog, terapeuta

   Małgorzata Salamon

   Pedagog, terapeuta
   • Zadania:
    Terapia dzieci 5 i 6 letnich z grupy ryzyka dysleksji. Wspomaganie rozwoju dzieci w wielu przedszkolnym i wczesnoszkolnym z opóźnieniami rozwojowymi. Prowadzenie sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli i specjalistów przedszkolnych.
    Diagnoza pedagogiczna.
  • Elżbieta Sienkiewicz-Łoszewska
   Logopeda

   Elżbieta Sienkiewicz-Łoszewska

   Logopeda
   • Placówki:
    Przedszkola:
    66, 99, 100, 101, 102, 239, 248, 293, 312
    SP: 264, 280
    G: 14, 15, 17
   • Zadania:
    Przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży
  • Mirosława Skowrońska
   Psycholog

   Mirosława Skowrońska

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkola:
    100, 241
   • Zadania:
    Diagnoza, interwencja i pomoc psychologiczna
    w ramach „Warszawskiej sieci pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie”
    Szkoła dla rodziców i wychowawców — warsztaty
  • Magdalena Sztandar-Sztanderska
   Psycholog

   Magdalena Sztandar-Sztanderska

   Psycholog
   • Placówki:
    Wszystkie placówki oświatowe Dzielnicy Ochota w zakresie orzecznictwa
   • Zadania:
    Orzecznictwo
  • Monika Świontek-Brzezińska
   Psycholog

   Monika Świontek-Brzezińska

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkola: 225, 248,
    Przedszkola niepubliczne,
    Szkoła Podstawowa nr 280 klasy I-III
   • Zadania:
    Trening umiejętności społecznych dla dzieci 6 letnich
  • Renata Głowińska
   Psycholog

   Renata Głowińska

   Psycholog
   • Placówki:
    Gimnazjum 16
    Szkoły Niepubliczne: Gimnazjum 20 ul. Raszyńska, Gimnazjum 2 ul. Jasielska 43/59, LO ul. Raszyńska
    Wszystkie placówki oświatowe Dzielnicy Ochota w zakresie orzecznictwa
   • Zadania:
    Orzecznictwo
  • Tania Nikiel
   Psycholog, psychoterapeuta

   Tania Nikiel

   Psycholog, psychoterapeuta
   • Placówki:
    Psychoterapia dzieci do 14 roku życia
  • Maria Plewczyńska
   Psycholog

   Maria Plewczyńska

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkole 59
    Przedszkola niepubliczne
    ZS Samochodowych i Licealnych nr 1
  • Anna Podkowińska –Jakubczyk
   Psycholog

   Anna Podkowińska –Jakubczyk

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkole 293
    Szkoła Podstawowa Nr 10 – klasy IV-VII
    Przedszkola niepubliczne
 • Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi