Dzieci 0-6 lat

 • Wspieranie rozwoju małego dziecka

  Nasz zespół specjalistów oferuje pomoc w zakresie:

  • Poradnictwo dla rodziców
  • Diagnoza małego dziecka
  • Ścisła współpraca z placówkami przedszkolnymi
  • Konsultacje, porady i pomoc
  • Warsztaty z zakresu umiejętności wychowawczych
  • Diagnoza gotowości szkolnej
  • Terapia pedagogiczna i logopedyczna
  • Wiek:
   0-6 lat
 • Specjaliści

  zajmujący się dziećmi w wieku 0-6 lat
  • Magdalena Łabuś-Brzezińska
   Dyrektor, psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, coach

   Magdalena Łabuś-Brzezińska

   Dyrektor, psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, coach
   • Placówki:
    Niep. G. przy MOW Księży Orionistów
   • Zadania:
    Zespoły orzekające
    Poradnictwo i orientacja zawodowa
    Szkoła dla rodziców i wychowawców — warsztaty
    Coaching dla rodziców i nauczycieli
  • Beata Blicharska
   Psycholog

   Beata Blicharska

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkole 114
    Przedszkola Integracyjne 312, 404
    ZS 26 z LO (G 16), Technikum Urbanistów

   • Zadania:
    Konsultacje dot. spektrum autyzmu w tym zespół Aspergera.
  • Maria Saternus-Maj
   Psycholog

   Maria Saternus-Maj

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkola: 111, 176
    Przedszkola Niepubliczne
   • Zadania:
    Zajęcia grupowe dla dzieci 5-cio letnich
    Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0–6 lat
    Koordynator ds. pomocy dla rodzin z małym dzieckiem
    Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku 0–3
  • Monika Duszak
   Psycholog

   Monika Duszak

   Psycholog
   • Zadania:
    Zespół orzekający
  • Alicja Paderewska
   Pedagog specjalny, terapeuta

   Alicja Paderewska

   Pedagog specjalny, terapeuta
   • Zadania:
    Terapia dzieci 5 i 6 letnich z grupy ryzyka dysleksji.
    Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z opóźnieniami rozwojowymi.
    Zajęcia terapeutyczne usprawniające czynności manualne i rozwój grafomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym (5-6 letniego) .
    Przesiewowe badania funkcji wzroku dzieci z klas III–IV SP
  • Agnieszka Piechota
   Psycholog

   Agnieszka Piechota

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkola: 66, 99, 101, 102
   • Zadania:
    Zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin z małym dzieckiem w trudnej sytuacji emocjonalnej.
    Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 0–6 lat.
  • Lidia Pielaszek
   Pedagog specjalny, terapeuta SI

   Lidia Pielaszek

   Pedagog specjalny, terapeuta SI
   • Zadania:
    Terapia SI (integracja sensoryczna) dla dzieci 5-6 letnich
  • Krystyna Poręba
   Psycholog

   Krystyna Poręba

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkola:
    61, 239, 255, 315, „Jordanek”
   • Zadania:
    Warsztaty dla rodziców dzieci z grupy socjoterapeutycznej
  • Małgorzata Salamon
   Pedagog, terapeuta

   Małgorzata Salamon

   Pedagog, terapeuta
   • Zadania:
    Terapia dzieci 5 i 6 letnich z grupy ryzyka dysleksji. Wspomaganie rozwoju dzieci w wielu przedszkolnym i wczesnoszkolnym z opóźnieniami rozwojowymi. Prowadzenie sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli i specjalistów przedszkolnych.
    Diagnoza pedagogiczna.
  • Elżbieta Sienkiewicz-Łoszewska
   Logopeda

   Elżbieta Sienkiewicz-Łoszewska

   Logopeda
   • Placówki:
    Przedszkola 66, 99, 100, 101, 102, 239, 248, 293, 312 , 114, 225
    SP 264, 280, 23,175
    G 14, 15 , 17
   • Zadania:
    Przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży
  • Mirosława Skowrońska
   Psycholog

   Mirosława Skowrońska

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkola:
    100, 241
   • Zadania:
    Diagnoza, interwencja i pomoc psychologiczna
    w ramach „Warszawskiej sieci pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie”
    Szkoła dla rodziców i wychowawców — warsztaty
  • Monika Szewczuk
   Psycholog

   Monika Szewczuk

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkola: 225, 248, 293,
    Przedszkole Integracyjne 70
    Przedszkola niepubliczne

   • Zadania:
    „Mały człowiek-wielkie emocje” Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne z elementami TUS dla 6-latków
  • Renata Głowińska
   Psycholog

   Renata Głowińska

   Psycholog
   • Placówki:
    Wszystkie placówki oświatowe Dzielnicy Ochota w zakresie orzecznictwa
   • Zadania:
    Orzecznictwo
  • Tania Nikiel
   Psycholog, psychoterapeuta

   Tania Nikiel

   Psycholog, psychoterapeuta
   • Placówki:
    Psychoterapia dzieci do 14 roku życia
  • Maria Plewczyńska
   Psycholog

   Maria Plewczyńska

   Psycholog
   • Placówki:
    Przedszkole 59
    Przedszkola niepubliczne
    ZS Samochodowych i Licealnych nr 1
   • Zadania:
    Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom
    Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
  • Ewa Mirowska
   Pedagog,terapeuta

   Ewa Mirowska

   Pedagog,terapeuta
   • Zadania:
    Zajęcia poznawcze z programem grafomotorycznym dla dzieci 5-7 letnich.
    Zajęcia dla uczniów z klas II-V SP ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zdolnych „ Instrumental Enrichment”
    Zajęcia matematyczne dla dzieci zdolnych w wieku 7-9 lat
  • Monika Pruszkowska
   Terapeuta SI

   Monika Pruszkowska

   Terapeuta SI
   • Zadania:
    Terapia SI dla dzieci 5-7 lat
  • Anna Gajewska
   Neurologopeda

   Anna Gajewska

   Neurologopeda
   • Placówki:
    Przedszkola: 59, 61, 70, 241, 255, 315, 404, „Jordanek”
    SP: 10, 97, 152
    G: 13, 16
   • Zadania:
    Przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży
 • Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi