Dzieci 7-14 lat

 • Wspieramy w wychowaniu i nauczaniu dzieci ze szkół podstawowych

  Nasz zespół specjalistów oferuje pomoc w zakresie:

  • Poradnictwo psychologiczne
  • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna
  • Terapia pedagogiczna i logopedyczna
  • Ścisła współpraca ze szkołami podstawowymi
  • Wczesne wykrywanie trudności szkolnych
  • Warsztaty i zajęcia tematyczne na terenie szkół podstawowych
  • Wspieranie dzieci zdolnych
  • Wiek:
   7-14 lat
 • Specjaliści

  zajmujący się dziećmi w wieku 7-14 lat
  • Magdalena Łabuś-Brzezińska
   Dyrektor, psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, coach

   Magdalena Łabuś-Brzezińska

   Dyrektor, psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy, coach
   • Placówki:
    Niep. G. przy MOW Księży Orionistów
   • Zadania:
    Zespoły orzekające
    Poradnictwo i orientacja zawodowa
    Szkoła dla rodziców i wychowawców — warsztaty
    Coaching dla rodziców i nauczycieli
  • Anna Antoniak
   Pedagog, terapeuta

   Anna Antoniak

   Pedagog, terapeuta
   • Zadania:
    Diagnoza i konsultacje dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
    w uczeniu się czytania i pisania SP (kl. VII i VIII), oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.
  • Anna Gendek
   Psycholog

   Anna Gendek

   Psycholog
   • Placówki:
    SP 152 (G 17), Niepubliczna SP 51, Niepubliczna SP 81
  • Monika Duszak
   Psycholog

   Monika Duszak

   Psycholog
   • Zadania:
    Zespół orzekający
  • Iwona Jankiewicz
   psycholog

   Iwona Jankiewicz

   psycholog
   • Placówki:
    SP 264,
    LO 7
  • Karolina Krupa
   Psycholog

   Karolina Krupa

   Psycholog
   • Placówki:
    SP 61
    LO 160
   • Zadania:
    Mediacje
    Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
    dzieci uczęszczających na socjoterapię.
  • Ewa Lebiedziewicz
   Pedagog, terapeuta

   Ewa Lebiedziewicz

   Pedagog, terapeuta
   • Zadania:
    Indywidualna i grupowa terapia pedagogiczna wspomagająca rozwój i wyrównująca szanse edukacyjne u dzieci 6-cio letnich i mających odroczony obowiązek szkolny.
    Diagnoza i terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
    Zespoły orzekające
  • Ewa Ostrowska
   Pedagog, terapeuta

   Ewa Ostrowska

   Pedagog, terapeuta
   • Zadania:
    Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania z kl. III–VI SP
    Wspomaganie rozwoju dzieci 6-letnich.
  • Alicja Paderewska
   Pedagog specjalny, terapeuta

   Alicja Paderewska

   Pedagog specjalny, terapeuta
   • Zadania:
    Terapia dzieci 5 i 6 letnich z grupy ryzyka dysleksji.
    Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z opóźnieniami rozwojowymi.
    Zajęcia terapeutyczne usprawniające czynności manualne i rozwój grafomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym (5-6 letniego) .
    Przesiewowe badania funkcji wzroku dzieci z klas III–IV SP
  • Hanna Piwowarska-Krukowska
   Psycholog, socjoterapeuta

   Hanna Piwowarska-Krukowska

   Psycholog, socjoterapeuta
   • Placówki:
    SP 23
    SLO 17
   • Zadania:
    Prowadzenie sieci współpracy i doskonalenia
    Socjoterapia i profilaktyka
    Szkolenia i warsztaty
    Szkoła dla rodziców i wychowawców — warsztaty
    Grupa Interwentów Oświatowych
    Tutoring
  • Małgorzata Salamon
   Pedagog, terapeuta

   Małgorzata Salamon

   Pedagog, terapeuta
   • Zadania:
    Terapia dzieci 5 i 6 letnich z grupy ryzyka dysleksji. Wspomaganie rozwoju dzieci w wielu przedszkolnym i wczesnoszkolnym z opóźnieniami rozwojowymi. Prowadzenie sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli i specjalistów przedszkolnych.
    Diagnoza pedagogiczna.
  • Elżbieta Sienkiewicz-Łoszewska
   Logopeda

   Elżbieta Sienkiewicz-Łoszewska

   Logopeda
   • Placówki:
    Przedszkola 66, 99, 100, 101, 102, 239, 248, 293, 312 , 114, 225
    SP 264, 280, 23,175
    G 14, 15 , 17
   • Zadania:
    Przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży
  • Jolanta Stawińska
   Pedagog, terapeuta, socjoterapeuta

   Jolanta Stawińska

   Pedagog, terapeuta, socjoterapeuta
   • Zadania:
    Zajęcia wspomagające gotowość szkolną dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym i 6-letnich.
    Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów klas I–II SP
    Socjoterapia dla dzieci ze szkół podstawowych
    Wspomagania rozwoju dziecka – zajęcia grupowe i indywidualne dla dzieci 6-letnich.
  • Magdalena Sztandar-Sztanderska
   Psycholog

   Magdalena Sztandar-Sztanderska

   Psycholog
   • Placówki:
    SP 175
   • Zadania:
    Terapia Warnkego
  • Adam Piwowarski
   Psycholog

   Adam Piwowarski

   Psycholog
   • Placówki:
    Szkoła Podstawowa nr 97,
    ZSE 4,
    XIV LO (klasy gimnazjalne z d. G13),
    Sz. Niepubliczne.: Sz.P. nr 51, Sz.P. Merydian, Sz. P. Nr 81, AK przy Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych
  • Renata Głowińska
   Psycholog

   Renata Głowińska

   Psycholog
   • Placówki:
    Wszystkie placówki oświatowe Dzielnicy Ochota w zakresie orzecznictwa
   • Zadania:
    Orzecznictwo
  • Eliza Dworakowska
   Psycholog, Doradca zawodowy

   Eliza Dworakowska

   Psycholog, Doradca zawodowy
   • Placówki:
    SP 10,
    LO 21
   • Zadania:
    Diagnoza SI
  • Tania Nikiel
   Psycholog, psychoterapeuta

   Tania Nikiel

   Psycholog, psychoterapeuta
   • Placówki:
    Psychoterapia dzieci do 14 roku życia
  • Elżbieta Gniazdowska
   Terapeuta, pedagog, doradca zawodowy

   Elżbieta Gniazdowska

   Terapeuta, pedagog, doradca zawodowy
   • Zadania:
    Doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne,
    Diagnoza i terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – Szkół Podstawowych z klas IV-VI
  • Anna Podkowińska –Jakubczyk
   Psycholog

   Anna Podkowińska –Jakubczyk

   Psycholog
   • Placówki:
    SP 280
  • Ewa Mirowska
   Pedagog,terapeuta

   Ewa Mirowska

   Pedagog,terapeuta
   • Zadania:
    Zajęcia poznawcze z programem grafomotorycznym dla dzieci 5-7 letnich.
    Zajęcia dla uczniów z klas II-V SP ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zdolnych „ Instrumental Enrichment”
    Zajęcia matematyczne dla dzieci zdolnych w wieku 7-9 lat
  • Wanda Matusiak
   Terapeuta Neuroflow

   Wanda Matusiak

   Terapeuta Neuroflow
  • Anna Gajewska
   Neurologopeda

   Anna Gajewska

   Neurologopeda
   • Placówki:
    Przedszkola: 59, 61, 70, 241, 255, 315, 404, „Jordanek”
    SP: 10, 97, 152
    G: 13, 16
   • Zadania:
    Przesiewowe badania słuchu dzieci i młodzieży
  • Anna Biernacka
   Pedagog, terapeuta

   Anna Biernacka

   Pedagog, terapeuta
   • Zadania:
    Diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.
    Wspomaganie rozwoju dzieci 6-letnich.
 • Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi