Paluszkowy Świat
Prowadzące Alicja Paderewska
Agnieszka Popławska

Dla kogo?

Dzieci 5-letnie i 6-letnie

Termin realizacji 2 semestry

Cele ogólne

  • Rozwijanie motywacji i odporności emocjonalnej u dzieci, które niechętnie rysują, wycinają, piszą, dla których czynności te są trudne.
  • Kształtowanie i rozwijanie funkcji niezbędnych do rozwoju sprawności manualnej i grafomotorycznej poprzez różnorodne formy aktywności.