Paluszkowy Świat

  • Cele ogólne
    • Rozwijanie motywacji i odporności emocjonalnej u dzieci, które niechętnie rysują, wycinają, piszą, dla których czynności te są trudne.
    • Kształtowanie i rozwijanie funkcji niezbędnych do rozwoju sprawności manualnej i grafomotorycznej poprzez różnorodne formy aktywności.
  • Umów się na pierwszą wizytę