Porady indywidualne

  • Wsparcie rodziców
    • w problemach wychowawczych,
    • w trudnościach z nauką szkolną,
    • w rozpoznaniu mocnych i słabych stron dziecka.
    Umów się na pierwszą wizytę