„PORT WARSZAWA” Pracownia Osobistego Rozwoju Tutora
Koordynatorzy Sawomir Urmański
Maja Maciejewska Jesionek
Dla kogo? nauczycieli
psychologów
pedagogów
wychowawców, którzy przeszli szkolenie tutorskie i stosują lub mogą stosować metodę tutoringu (jej elementy) w swojej szkole/placówce
Termin realizacji Kolejne spotkania w roku szkolnym 2017/2018 zaplanowane są na: 11.12.2017r. 16:45-19:00

Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z terenu m. st. Warszawy – Pracownia Osobistego Rozwoju Tutora „PORT WARSZAWA”

Cele ogólne

  • Wymiana doświadczeń – spotkania z tutorami z innych placówek.
  • Integracja środowiska tutorskiego.
  • Pogłębienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności:
    – szkolenia prowadzone przez Fundację Kolegów Tutorów z Wrocławia oraz inne zaproszone ośrodki szkoleniowe;
    – seminaria, wykłady, panele dyskusyjne, wizyty studyjne.
  • Rozwój osobisty – konsultacje i superwizje prowadzone przez tutorów-konsultantów.
  • Stały kontakt uczestników Sieci na mającej powstać platformie elektronicznej.

 

Partnerzy merytoryczni