Razem z mamą, razem z tatą

 • Cele ogólne
  • Poprawa relacji dziecka z rodzicem i umiejętności spędzania razem czasu.
  • Budowanie poczucia bezpieczeństwa dziecka.
  • Wzrost umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji w grupie.
  • Budowanie zaufania do siebie, podnoszenie samoakceptacji.
  • Uczenie umiejętności relaksu.
  Umów się na pierwszą wizytę