Informujemy, że rekrutacja na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na rok szkolny 2022/23 będzie odbywała się od 1 do 23 czerwca 2022 r.

Aby dziecko mogło wziąć udział w rekrutacji jego rodzic/ opiekun prawny powinien dostarczyć do sekretariatu Poradni ksero opinii „o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia, którą można pobrać z naszej strony.

Pod poniższym linkiem znajdują się wszelkie niezbędne informacje.

poradnia9.waw.pl/oferta/wczesne-wspomaganie-rozwoju