Socjoterapia

  • Cele ogólne
    • Poprawa funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym.
    • Pokazanie postaw wychowawczych, które wspierają budowanie prawidłowych relacji z dzieckiem i wpływają na poprawę zachowania.
    Umów się na pierwszą wizytę