Szkoła dla Rodziców i Wychowawców I

Część I
  • Cele ogólne
    • Nauka, jak świadomie wypełniać role matki i ojca.
    • Poszerzenie wiedzy o rozwoju psychicznym dziecka.
    • Poznanie nowych metod wychowawczych.
    Umów się na pierwszą wizytę