Szkoła dla Rodziców i Wychowawców I
Prowadzące Beata Blicharska
Mirosława Skowrońska
Dla kogo? Rodzice i wychowawcy
Termin realizacji I semestr

CZĘŚĆ I

Cele ogólne

  • Nauka, jak świadomie wypełniać role matki i ojca.
  • Poszerzenie wiedzy o rozwoju psychicznym dziecka.
  • Poznanie nowych metod wychowawczych.