Trening umiejętności społecznych

  • Cele ogólne
    • Poprawa funkcjonowania dzieci w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowalne.
    Umów się na pierwszą wizytę