W kręgu TUES
(Trening Umiejętności Emocjonalno-Społecznych)

 • Cele ogólne
  • Rozwijanie umiejętności ekspresji i komunikacji oraz lepszego rozumienia samego siebie i innych
  • Wspieranie poczucia własnej wartości
  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciami pojawiającymi się w trudnych sytuacjach
  • Wskazywanie i ćwiczenie pożądanych wzorców zachowań
  • Praca nad innymi aspektami rozwoju emocjonalno - społecznego w zależności od potrzeb uczestników grupy
  Umów się na pierwszą wizytę