Pracownia Osobistego Rozwoju Tutora

  W dniu 14 marca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Pracowni Osobistego Rozwoju Tutora „PORT WARSZAWA”. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – tutorów współtworzy razem z naszą Poradnią Fundacja Kolegium Tutorów z Wrocławia. Przybyło 22 nauczycieli – tutorów z dziesięciu szkół m. st. Warszawy. Zebranych przywitała pani Magdalena Łabuś-Brzezińska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9. Potem pan Jarosław Traczyński – prezes Fundacji Kolegium Tutorów wykładem wprowadzającym „Jak wspierać tutorów w rozwoju?” zachęcił wszystkich do dyskusji. Moderatorem wymiany myśli był pan Sławomir Ratajczak – nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem tutorskim z Liceum Ogólnokształcącego Społecznego nr 17 w Warszawie. Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki ankiet diagnozujących potrzeby nauczycieli – tutorów z zaproszonych szkół, które wypełniło 41 osób. Nad całością programu czuwały koordynatorki sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli – tutorów „PORT WARSZAWA”: panie Anna Sochacka i Maja Maciejewska-Jesionek.