"PORT WARSZAWA"
Pracownia Osobistego Rozwoju Tutora

 • Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli z terenu m. st. Warszawy - Pracownia Osobistego Rozwoju Tutora "PORT WARSZAWA"

 • Cele ogólne
  • Wymiana doświadczeń - spotkania z tutorami z innych placówek.
  • Integracja środowiska tutorskiego.
  • Pogłębienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności: 

  – szkolenia prowadzone przez Fundację Kolegów Tutorów z Wrocławia oraz inne zaproszone ośrodki szkoleniowe;

  – seminaria, wykłady, panele dyskusyjne, wizyty studyjne.

  • Rozwój osobisty - konsultacje i superwizje prowadzone przez tutorów-konsultantów.
  • Stały kontakt uczestników Sieci na mającej powstać platformie elektronicznej.
  Partnerzy merytoryczni
  Umów się na pierwszą wizytę