W kręgu TUES (Trening Umiejętności Emocjonalno-Społecznych)
Prowadzące Małgorzata Salamon
Dla kogo? Dzieci 5/6 lat, grupa 4/6 osób
Termin realizacji 25 spotkań po 1,5 godz.

Cele ogólne

  • Rozwijanie umiejętności ekspresji i komunikacji oraz lepszego rozumienia samego siebie i innych
  • Wspieranie poczucia własnej wartości
  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciami pojawiającymi się w trudnych sytuacjach
  • Wskazywanie i ćwiczenie pożądanych wzorców zachowań
  • Praca nad innymi aspektami rozwoju emocjonalno – społecznego w zależności od potrzeb uczestników grupy