Warsztaty ortograficzne
Prowadzące Anna Antoniak
Agnieszka Popławska
Dla kogo? Uczniowie klas V
Termin realizacji I i II semestr

Cele ogólne

  • Usprawnianie funkcji wzrokowych i słuchowych.
  • Poznawanie zasad pisowni polskiej.
  • Trening stosowania zasad pisowni.
  • Wytwarzanie nawyku samokontroli podczas pisania.
  • Wdrażanie do korzystania ze słownika ortograficznego.
  • Poprawianie koncentracji uwagi.