Wydawanie orzeczeń

 • Cele ogólne

  W poradni dziecko jest diagnozowane przez specjalistów, najczęściej psychologa, pedagoga i logopedę. Gdy zostaną stwierdzone nieprawidłowości rozwoju, rodzic może wystąpić o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są dzieciom i młodzieży:

  • z niepełnosprawnościami różnego rodzaju,
  • zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
  • niedostosowanym społecznie.

  Co mogą Państwo zrobić, aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

  • Zgłosić się do Poradni telefonicznie lub osobiście w celu uzyskania terminu wizyty u psychologa z zespołu orzekającego.
  • Przyjść na wizytę do specjalisty i opisać problem.
  • Pozwolić specjalistom przebadać dziecko (psycholog, pedagog, logopeda).
  • Złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Odebrać orzeczenie po rozpatrzeniu wniosku przez zespół orzekający.

  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdza, że dane dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, a jego problemy szkolne są wynikiem obiektywnych trudności. Jest dokumentem, na podstawie którego placówka oświatowa musi stworzyć dogodne warunki do realizacji obowiązku przedszkolnego czy szkolnego przez dziecko.

  Poradnia wydaje również orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Warunkiem koniecznym jest dostarczenie do zespołu orzekającego zaświadczenia lekarskiego.

  Umów się na pierwszą wizytę