GODZINY PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ NR 9 

W CZASIE FERII WIELKANOCNYCH 2021 r.

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY PRACY PORADNI

01.04.2021

czwartek

8.00 – 20.00

02.04.2021

piątek

8.00 – 15.00

03.04.2021

sobota

nieczynne

06.04.2021

wtorek

8.00 – 20.00