DATA     DZIEŃ TYGODNIA   GODZINY PRACY PORADNI
04.06.2021 r.   piątek 8.00 – 16.00
05.06.2021 r. sobota nieczynne