Placówki: SP 152 i SP 97 (klasy 1 – 4)
Zadania: Diagnoza psychologiczna.